PN-ISO 5393:1997 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Narzędzia rotacyjne do łączników gwintowych -- Metoda badania charakterystyk eksploatacyjnych

Zakres

Określono laboratoryjną metodę badań eksploatacyjnych rotacyjnych narzędzi z napędem do montażu łączników gwintowych oraz podano wytyczne dotyczące przedmiotu badań, sposobu oceny i przedstawiania wyników badań. Norma ma zastosowanie w odniesieniu do narzędzi z momentem obrotowym przyłożonym w sposób ciągły. Norma nie jest przewidziana do standardowych badań kontrolnych w zakładzie przemysłowym

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5393:1997 - wersja polska
Tytuł Narzędzia rotacyjne do łączników gwintowych -- Metoda badania charakterystyk eksploatacyjnych
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 208, Napędów i Sterowań Pneumatycznych
Wprowadza ISO 5393:1994 [IDT]
ICS 25.140.10