PN-EN 15259:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru

Zakres

Podano wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru związane z wykonywaniem pomiaru emisji oraz wymagania dotyczące celu pomiarów, planu i sprawozdania z pomiaru zanieczyszczeń powietrza i wielkości odniesienia wykonywanych w kanałach gazów odlotowych z instalacji przemysłowych. Dotyczy to okresowych pomiarów z zastosowaniem manualnych i automatycznych metod odniesienia. Podano procedury pobierania próbek reprezentatywnych. Określono procedurę wyboru najlepszego dostępnego punktu pomiarowego dla automatycznych systemów pomiarowych stosowanych do ciągłego monitoringu emisji. Aspekty planowania i podawania wyników mają zastosowanie do pomiarów emisji rozproszonej i niezorganizowanej

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15259:2011 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru
Data publikacji 07-06-2011
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 15259:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15259:2008 - wersja angielska
ICS 13.040.40