PN-EN 15259:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15259:2011 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania

Zakres

Podano wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru związane z wykonywaniem pomiaru emisji oraz wymagania dotyczące celu pomiarów, planu i sprawozdania z pomiaru zanieczyszczeń powietrza i wielkości odniesienia wykonywanych w kanałach gazów odlotowych z instalacji przemysłowych. Dotyczy to okresowych pomiarów z zastosowaniem manualnych i automatycznych metod odniesienia. Podano procedury pobierania próbek reprezentatywnych. Określono procedurę wyboru najlepszego dostępnego punktu pomiarowego dla automatycznych systemów pomiarowych stosowanych do ciągłego monitoringu emisji. Aspekty planowania i podawania wyników mają zastosowanie do pomiarów emisji rozproszonej i niezorganizowanej

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15259:2008 - wersja angielska
Tytuł Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania
Data publikacji 26-02-2008
Data wycofania 07-06-2011
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 15259:2007 [IDT]
ICS 13.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 15259:2011 - wersja polska