PN-Z-04030-7:1994 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pyłu -- Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną

Zakres

Norma dotyczy pomiarów manualnych w zakresie stężeń pyłu w gazach odlotowych od 0,001 do 100 g/m sześcienny. Metodę można stosować do kalibracji pomiarów automatycznych. Podano wymagania dla trzech rodzajów pomiarów: dokładnych, technicznych i orientacyjnych. W Załącznikach i Informacjach dodatkowych podano wytyczne wyznaczania wielkości pomocniczych oraz oceny błędów. Zamieszczono tablice pomocnicze oraz schematy typowych układów pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04030-7:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pyłu -- Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40