PN-EN 13284-1:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano standardową metodę odniesienia (SRM) pomiaru niskiego stężenia pyłu w strugach gazów w kanałach, tj. o wartości poniżej 50 mg/m3 dla warunków umownych. Niniejsza Norma Europejska została opracowana i poddana walidacji głównie dla gazów emitowanych ze spalarni odpadów. Może ona być ogólniej stosowana do gazów emitowanych z innych źródeł stacjonarnych i dla wyższych stężeń. Jeżeli gazy zawierają nietrwałe, reaktywne lub półlotne substancje, to wynik pomiaru zależy od warunków pobrania próbki i postępowania z filtrem. Metoda została poddana walidacji w pomiarach na obiektach ze szczególnym uwzględnieniem stężeń pyłu wynoszących około 5 mg/m3. Wyniki tych pomiarów na obiektach przedstawiono w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13284-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości -- Część 1: Manualna metoda grawimetryczna
Data publikacji 19-08-2020
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 13284-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13284-1:2007 - wersja polska
ICS 13.040.40