PN-EN 12619:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego -- Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę z użyciem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Jest ona przeznaczona do stosowania jako standardowa metoda referencyjna do pomiaru stężenia masowego organicznych substancji gazowych i w postaci par (wyrażonego jako TVOC) w emisji ze źródeł stacjonarnych (np. emisji ze spalarni odpadów i z procesów z użyciem rozpuszczalników, pomiarów emisji zgodnie z 2010/75/UE) w zakresie stężeń do 1 000 mg /ml. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla przyrządów z detekcją płomieniowo-jonizacyjną a także sposób ich działania. Wyniki otrzymane za pomocą tej normy są wyrażane w miligramach na metr sześcienny (mg /m3), jako węgiel ogólny (TVOC). Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do zainstalowanych na stałe automatycznych systemów pomiarowych (AMS). Jako metody alternatywne mogą być stosowane metody oparte na zasadach według CEN/TS 14793, pod warunkiem że użytkownik może wykazać ich równoważność.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12619:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego -- Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 23-05-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 12619:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12619:2002 - wersja polska, PN-EN 13526:2005 - wersja polska
ICS 13.040.40