PN-EN 13526:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12619:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego ogólnego węgla organicznego w gazach odlotowych z procesów z zastosowaniem rozpuszczalników -- Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

Podano warunki pomiarów całkowitego gazowego węgla organicznego TOC w postaci gazów lub par emitowanych z procesów z zastosowaniem rozpuszczalników, w zakresie stężeń masowych od około 20 mg/m3 do 500 mg/m3. Podano minimalne wymagania dotyczące sprawności analizatora z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID wraz z procedurami jego kalibracji i użytkowania. Metoda może być stosowana jako metoda odniesienia lub do ciągłego monitorowania, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań operacyjnych. Podano 14 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13526:2005 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego ogólnego węgla organicznego w gazach odlotowych z procesów z zastosowaniem rozpuszczalników -- Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 28-04-2005
Data wycofania 23-05-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 13526:2001 [IDT]
ICS 13.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 12619:2013-05 - wersja angielska