PN-EN 14789:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14789:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) -- Metoda referencyjna -- Paramagnetyzm

Zakres

Podano paramagnetyczną metodę oznaczania stężenia tlenu w gazach odlotowych emitowanych z przewodów i kominów, wraz ze sposobem pobierania próbek i kondycjonowania gazów. Przedstawiono standardową metodę referencyjną (SRM) do okresowego monitorowania i kalibracji automatycznych systemów pomiarowych zainstalowanych na stałe na kominach. Aby daną metodę zastosować jako referencyjną, użytkownik powinien udowodnić, że jej charakterystyki metrologiczne są lepsze od podanych w normie oraz że całkowita niepewność pomiaru wprowadzanej metody wynosi poniżej 6 procent mierzonego stężenia. Metoda alternatywna do SRM może być stosowana wówczas, gdy jej równoważność zostanie wykazana zgodnie z CEN/TS 14793. SRM była walidowana podczas badań terenowych, dla okresu pobierania próbek 30 min. Zmierzone stężenie tlenu, w zakresie od 5 procent do 26 procent, służy do standaryzacji pomiarów emisji zanieczyszczeń względem wartości odniesienia tlenu i suchego gazu zgodnie z dyrektywami: 2001/80/EC i 2000/76/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14789:2006 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) -- Metoda referencyjna -- Paramagnetyzm
Data publikacji 15-04-2006
Data wycofania 20-04-2017
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14789:2005 [IDT]
ICS 13.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 14789:2017-04 - wersja angielska