PN-EN 14792:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14792:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) -- Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna

Zakres

Podano chemiluminescencyjną metodę oznaczania stężenia NO/NO2/NOx w gazach odlotowych emitowanych z przewodów i kominów, wraz ze sposobem pobierania próbek i kondycjonowania gazów. Przedstawiono standardową metodę referencyjną (SRM) do okresowego monitorowania i kalibracji automatycznych systemów pomiarowych zainstalowanych na stałe na kominach. Aby daną metodę zastosować jako referencyjną, użytkownik powinien udowodnić, że jej charakterystyki metrologiczne są lepsze od podanych w normie i że całkowita niepewność pomiaru wprowadzanej metody wynosi poniżej 10 procent odnośnej dopuszczalnej wartości emisji dobowej. Metoda alternatywna do SRM może być stosowana wówczas, gdy jej równoważność zostanie wykazana zgodnie z CEN/TS 14793. SRM była walidowana podczas badań terenowych w spalarni odpadów i dużej instalacji spalania, dla okresu pobierania próbek 30 min., w zakresie: od 0 mg NO2/m3 do 1300 mg NO2/m3 w dużych instalacjach spalania oraz od 0 mg NO2/m3 do 400 mg NO2/m3 w spalarniach odpadów, zgodnie z dopuszczalnymi wartościami emisji, określonymi w dyrektywach: 2001/80/EC i 2000/76/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14792:2006 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) -- Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna
Data publikacji 15-04-2006
Data wycofania 20-04-2017
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14792:2005 [IDT]
ICS 13.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 14792:2017-04 - wersja angielska