PN-ISO 10396:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych

Zakres

Podano metodę polegającą na reprezentatywnym pobieraniu próbek gazów jednym z dwóch sposobów. W przypadku pobierania próbek z ekstrakcją gazy są kondycjonowane w celu usunięcia aerozoli, cząstek pyłu i innych substancji przeszkadzających w oznaczaniu. W pobieraniu próbek bez ekstarkcji pomiary są wykonywane in situ i w tym przypadku nie jest wymagane żadne przygotowanie próbek poza filtracją. Zakres stosowania metody jest ograniczony do oznaczania O2, CO2, CO, SO2, NO i NO2

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10396:2001 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 15-11-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza ISO 10396:1993 [IDT]
ICS 13.040.40