PN-Z-04008-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano sposoby pobierania i przygotowania próbek gazów odlotowych z zastosowaniem adsorpcji na węglu aktywnym lub żelu krzemionkowym i desorpcji za pomocą rozpuszczalników oraz z zastosowaniem absorpcji w roztworach pochłaniających. W załącznikach podano wytyczne prowadzenia badań wstępnych i obliczania wyników oraz informacje przydatne do wyboru sposobu pobierania i przygotowania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-4:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-05-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40