PN-EN 60704-1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60704-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano terminy i definicje oraz opis obiektywnych metod (o dokładności technicznej) do wyznaczania poziomów mocy akustycznej, wyrażonej w decybelach, hałasu emitowanego w powietrze w określonym zakresie częstotliwości i w określonych warunkach pracy elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego zasilanych z sieci lub akumulatorów. Dodano dwie nowe definicje i nowy Załącznik C. Zmieniono Rozdział 6

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60704-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-05-2010
Data wycofania 10-03-2022
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-1:2010 [IDT], IEC 60704-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-1:2002 - wersja angielska, PN-EN 60704-1:2000 - wersja polska
ICS 17.140.20, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60704-1:2022-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06E