PN-EN IEC 60704-1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 60704 ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych (łącznie z ich wyposażeniem lub podzespołami) do użytku domowego i podobnego, zasilanych z sieci lub z baterii.

Jako „użytek podobny” rozumiane jest użytkowanie urządzeń w warunkach podobnych do warunków domowych, na przykład w restauracjach, kawiarniach, herbaciarniach, hotelach, zakładach fryzjerskich, pralniach samoobsługowych itp, o ile nie postanowiono inaczej w wieloczęściowej IEC 60704-2.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do
– urządzeń, sprzętu lub maszyn przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub profesjonalnych;
– urządzeń stanowiących zintegrowane części budynku lub jego instalacji, takich jak urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne (z wyjątkiem wentylatorów domowych, okapów kuchennych, wolno stojących urządzeń grzejnych, osuszaczy, urządzeń do oczyszczania powietrza, autonomicznych podgrzewaczy wody), palników olejowych do centralnego ogrzewania, pomp wody zasilającej i pomp do systemów ściekowych;
– odrębnych silników lub generatorów oraz
– urządzeń do użytku wyłącznie na wolnym powietrzu.

Do wyznaczania i weryfikacji wartości emisji hałasu deklarowanej w specyfikacjach produktu, patrz IEC 60704-3:2019.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60704-1:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-03-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60704-1:2021 [IDT], IEC 60704-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-1:2010 - wersja angielska, PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.170