PN-EN IEC 61591:2020-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61591:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wyciągów oparów kuchennych zawierających wentylator do recyrkulacji lub do ekstrakcji usytuowany w kuchni domowej.

Może on być również stosowany do wyciągów oparów kuchennych, gdzie wentylator jest zamontowany oddzielnie, ale jest sterowany przez urządzenie, kiedy wentylator jest określony w dokumentacji technicznej (tj. na tabliczce znamionowej) i w instrukcjach instalowania.

Niniejszy dokument dotyczy również systemów z ciągiem odwrotnym umieszczonych za urządzeniem lub pod urządzeniem do gotowania.

Niniejszy dokument określa główne cechy funkcjonalne tych urządzeń, które są istotne dla użytkownika, i opisuje metody pomiaru tych cech funkcjonalnych.

Niniejszy dokument nie określa klasyfikacji ani kolejności cech funkcjonalnych.

UWAGA Niniejszy dokument nie zajmuje się wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z IEC 60335-1 i IEC 60335-2-31.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61591:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 17-09-2020
Data wycofania 11-01-2024
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 61591:2020 [IDT], IEC 61591:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61591:2002/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN 61591:2002/A11:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 61591:2002/A12:2015-04 - wersja angielska, PN-EN 61591:2002 - wersja angielska, PN-EN 61591:2002/A2:2011 - wersja angielska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61591:2024-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61591:2020-09/A11:2020-12E