PN-EN ISO 3744:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

Zakres

Określono metodę techniczną pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej otaczającej źródło hałasu w celu obliczenia poziomu mocy akustycznej wytwarzanej przez źródło hałasu. Podano warunki przeprowadzenia pomiarów. Warunki te są zbliżone do pola swobodnego w pobliżu jednej lub kilku płaszczyzn odbijających dźwięk. Wyszczególniono wymagania dotyczące środowiska badawczego, aparatury pomiarowej oraz metody wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej, z którego oblicza się poziom mocy akustycznej źródła w klasie dokładności 2

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3744:2011 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3744:2010 [IDT], ISO 3744:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3744:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.01