PN-EN 50122-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące środków ochrony przed skutkami prądów błądzących, które są wynikiem eksploatacji systemów trakcji elektrycznej prądu stałego.

Uwzględniono tylko prądy błądzące z systemów trakcyjnych prądu stałego, ponieważ w toku kilkudziesięciu lat eksploatacji systemów trakcyjnych prądu przemiennego nie uwidoczniono efektów korozji od prądów błądzących, a rzeczywiste badania nie zostały przeprowadzone.

W niniejszym dokumencie uwzględniono wszelkie metalowe instalacje stacjonarne wchodzące w skład systemu trakcyjnego oraz wszelkie inne metalowe komponenty znajdujące się w ziemi, i mogące przewodzić prądy błądzące będące wynikiem eksploatacji systemu kolei.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich nowych linii z zasilaniem prądem stałym oraz wszystkich poważnych zmian na istniejących liniach z zasilaniem prądem stałym. Podane zasady można również stosować do istniejących zelektryfikowanych systemów transportowych, w których niezbędne jest uwzględnianie oddziaływań prądów błądzących.

W niniejszym dokumencie nie określono zasad w odniesieniu do realizacji prac utrzymaniowych, ale podano wymagania konstrukcyjne umożliwiające prowadzenie takich prac.

Zakres zastosowania obejmuje:

a) transport kolejowy;

b) systemy transportu zbiorowego po predefiniowanych torach jazdy, takie jak:
1) systemy tramwajowe,
2) koleje podwieszane i koleje podziemne,
3) koleje górskie,
4) wykorzystujące sieci jezdne systemy lewitacji magnetycznej, oraz
5) systemy trolejbusowe,

c) systemy transportu materiałów.

W niniejszym dokumencie nie uwzględniono:

a) systemów trakcji górniczych w kopalniach podziemnych;

b) dźwigów, platform mobilnych i podobnych szynowych urządzeń transportowych, konstrukcji tymczasowych (np. struktur wystawowych) o ile nie są zasilane bezpośrednio lub poprzez transformatory z systemu sieci jezdnej i nie są narażone na oddziaływanie systemu zasilania trakcji elektrycznej;

c) pojazdów zasilanych z kabli podwieszonych;

d) kolei z napędem linowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50122-2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego
Data publikacji 20-06-2023
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50122-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50122-2:2011 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 29.280