PN-EN IEC 61591:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wyciągów oparów kuchennych wyposażonych w wentylator do trybu recyrkulacji lub trybu ekstrakcji znajdujących się w domowej kuchni.

Może być również stosowany do wyciągów oparów kuchennych, w których wentylator jest montowany oddzielnie od urządzenia, ale jest sterowany przez urządzenie, gdy wentylator jest określony w dokumentacji technicznej (np. dane na tabliczce znamionowej) i instrukcjach instalacji.

Niniejszy dokument dotyczy również systemów z nadmuchem umieszczonych obok, za lub pod urządzeniem do gotowania.

W niniejszym dokumencie określono główne cechy wydajności tych urządzeń, które są interesujące dla użytkownika, oraz określono metody pomiaru tych cech.

W niniejszym dokumencie nie określono klasyfikacji ani rankingu wydajności.

UWAGA 1 Niniejszy dokument nie dotyczy wymagań bezpieczeństwa zgodnych z IEC 60335-1 i IEC 60335-2-31.
UWAGA 2 Wyciągi oparów kuchennych bez wentylatorów obsługiwane przez centralny system wentylacji są objęte EN 13141-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61591:2024-01 - wersja angielska
Tytuł Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 11-01-2024
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 61591:2023 [IDT], IEC 61591:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 61591:2020-09/A11:2020-12 - wersja angielska, PN-EN IEC 61591:2020-09 - wersja angielska
ICS 97.040.20