PN-C-81921:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Zakres

Podano podział farb na trzy rodzaje, w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów farb oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81921:2004 - wersja polska
Tytuł Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
Data publikacji 30-07-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040