PN-EN 15692:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę bezpośredniego oznaczania zawartości wody w etanolu, który ma być stosowany jako komponent do mieszania z benzyną, a także jako paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych.

Niniejsza metoda ma zastosowanie od 0,05 % (m/m) do 0,54 % (m/m).

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenie „% (m/m)” jest używane do przedstawiania ułamka masowego.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy
i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem dokumentu, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15692:2021-09 - wersja polska
Tytuł Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
Data publikacji 24-06-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15692:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15692:2010 - wersja polska
ICS 75.160.20