PN-EN 13649:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych -- Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem

Zakres

Podano procedury pobierania próbek i analizy indywidualnych gazowych lotnych związków organicznych w zakresie stężeń masowych od około 0,5 mg/m3 do 2000 mg/m3, pochodzących z procesów z zastosowaniem rozpuszczalników. Metoda może być stosowana jako metoda odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13649:2005 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych -- Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem
Data publikacji 28-04-2005
Data wycofania 08-08-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 13649:2001 [IDT]
ICS 13.040.40