PN-EN 1911:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl -- Standardowa metoda odniesienia

Zakres

Opisano standardową metodę odniesienia (SMR) obejmującą trzy techniki analityczne do oznaczania chlorków gazowych emitowanych do atmosfery z kominów i przewodów. Opisano specyficzne elementy i wymagania dotyczące systemu pomiarowego. Określono szereg charakterystyk działania systemu pomiarowego wraz z odpoweidnimi kryteriami. Podana metoda pozwala na oznaczanie związków chlorowanych, które dają jony chlorkowe w roztworze absorpcyjnym. Ma zastosowanie do badania gazów odlotowych, w których stężenie chlorków wyrażone jako HCl wynosi od 1 mg/m3 do 5000 mg/m3 w warunkach normalnego ciśnienia i temperatury

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1911:2011 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl -- Standardowa metoda odniesienia
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 1911:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1911-1:2003 - wersja polska, PN-EN 1911-2:2003 - wersja polska, PN-EN 1911-3:2003 - wersja polska
ICS 13.040.40