PN-EN 62271-101:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-101:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie głównie do wyłączników prądu przemiennego zgodnie z zakresem normy IEC 62271-100. Norma podaje ogólne zasady badań zdolności załączania i wyłączania wyłączników prądu przemiennego metodami syntetycznymi w zakresie określonym w rozdziałach 6.102 do 6.111 IEC 62271-100:2008. Zostało udowodnione, że badania syntetyczne są pod względem ekonomicznym i technicznym właściwym sposobem badań wyłączników prądu przemiennego na zgodność z wymaganiami normy IEC 62271-100 i że są równoważne badaniom bezpośrednim. Opisane metody badań i ich technika wykonywania są powszechnie stosowane. Celem niniejszej normy jest określenie kryteriów prowadzenia badań syntetycznych oraz właściwej metody oceny ich wyników. Kryteria te ustalają warunki ważności metod probierczych bez narzucania ograniczeń w zakresie innowacyjności obwodów probierczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-101:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne
Data publikacji 17-06-2013
Data wycofania 13-04-2022
Liczba stron 172
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-101:2013 [IDT], IEC 62271-101:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-101:2010 - wersja polska, PN-EN 62271-101:2010/A1:2011 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-101:2022-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-101:2013-06/A1:2018-05E