PN-EN 62271-110:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-110:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie do wnętrzowych lub napowietrznych wyłączników prądu przemiennego, przeznaczonych do pracy w sieciach o częstotliwościach 50 Hz i 60 Hz przy napięciach wyższych niż 1000 V, stosowanych do łączenia prądów indukcyjnych i posiadających lub nie posiadających dodatkowej zdolności łączenia prądów zwarciowych. Norma dotyczy wyłączników spełniających wymagania IEC 62271-100 stosowanych do łączenia silników i dławików kompensacyjnych wysokiego napięcia, jak również wysokonapięciowych styczników przeznaczonych do łączenia silników zgodnie z IEC 62271-106. Odnośnie wyłączników przewidzianych do łączenia dławików kompensacyjnych przy napięciach znamionowych zgodnie z IEC 62271-1:2007 Tablice 2a i 2b, próby napięciem skojarzonym wzdłuż przerwy izolacyjnej nie są wymagane (patrz 4.2). Niniejsza norma nie uwzględnia łączenia nieobciążonych transformatorów czyli wyłączania prądu magnesowania transformatora z następujących powodów: a) nieliniowość rdzenia transformatora uniemożliwia poprawne odwzorowanie prądu magnesowania transformatora elementami liniowymi podczas prób w laboratorium. Próby z wykorzystaniem dostępnego transformatora, na przykład transformatora probierczego, będą ważne tylko dla badanego transformatora i nie mogą być reprezentatywne dla innych transformatorów. b) jak podano w IEC 62271-306, parametry tych prób są zazwyczaj mniej surowe niż pozostałych prób łączenia prądów indukcyjnych. Należy jednak podkreślić, że te próby mogą powodować większe przepięcia w uzwojeniu(ach) transformatora w zależności od obecności zapłonów ponownych w wyłączniku i częstotliwości rezonansowych uzwojeń transformatora. Łączenia zwarć pobliskich, w warunkach opozycji faz i prądów pojemnościowych nie mają zastosowania do wyłączników przewidzianych do łączenia dławików kompensacyjnych lub silników. Niniejsza norma nie obejmuje zatem tych szeregów probierczych. Pozostałe według podrozdziału 1.1 normy IEC 62271-100 2008.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-110:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego
Data publikacji 25-06-2013
Data wycofania 27-03-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-110:2012 [IDT], IEC 62271-110:2012/COR1:2012 [IDT], IEC 62271-110:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-110:2009 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-110:2018-03 - wersja angielska