PN-M-51510:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51510:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Linki strażackie ratownicze

Zakres

Ustalono podział na dwie wielkości (20 i 30). Podano oznaczenie, wymagania, pakowanie, przechowywanie i transport, badania, postępowanie z partią linek strażackich uznaną za niezgodną z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-51510:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Linki strażackie ratownicze
Data publikacji 12-05-1986
Data wycofania 27-04-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51510:1975 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51510:2015-04 - wersja polska