PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe

Zakres

W niniejszej normie określono okablowanie strukturalne dla rozproszonych usług budynkowych, norma ta może być użyta w połączniu ze wszystkimi specyficznymi dla miejsca normami serii EN 50173.
Obejmuje okablowanie symetryczne oraz okablowanie światłowodowe.
W niniejszej normie określono bezpośrednio lub poprzez odwołania do EN 50173-1:
— strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego dla rozproszonych usług budynkowych;
— interfejsy dla gniazd usługowych (SO);
— wymagania dotyczące charakterystyk łączy i kanałów okablowania;
— wymagania dotyczące implementacji oraz opcje;
— wymagania dotyczące charakterystyk dla komponentów okablowania;
— wymagania dotyczące zgodności i procedury weryfikacji.
W niniejszej normie wzięto pod uwagę wymagania określone w normach aplikacyjnych wymienionych w EN 50173-1.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są poza zakresem niniejszej normy i są przedstawione w innych normach i przepisach. Jednakże informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymagań podanych w innych normach i przepisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe
Data publikacji 13-07-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50173-6:2014-01 - wersja angielska
ICS 35.110, 33.040.50