PN-EN 50173-6:2014-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa okablowanie, które obsługuje szeroką gamę usług komunikacyjnych w pomieszczeniach, które zawierają jeden lub wiele budynków w kampusie, z których wiele wymaga zastosowania zdalnego zasilania urządzeń, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, zarządzania energią, kontrolą środowiska, zarządzania personelem, informacji osobistej i alarmowych. Dystrybucji tych usług do miejsc (np. dla bezprzewodowych punktów dostępowych, urządzeń zdalnie zasilanych oraz systemów zarządzania budynkiem) innych niż określono w serii EN 50173 specyficznej w zależności od zabudowania za pomocą albo: a) struktury nakładki i konfiguracji określonej w ramach serii EN 50173 lub b) samodzielna struktury i konfiguracji. Obejmuje on zrównoważone okablowanie symetryczne jak i światłowodowe. Niniejsza Norma Europejska opiera się na powołaniach do wymagań z normy EN 50173-1 oraz dodatkowo określa możliwości implementacji. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony przeciwporażeniowej, bezpiecznej mocy optycznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itd.) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są przedstawione w innych normach i przepisach. Jednakże informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymagań podanych w innych normach i przepisach

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-6:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 13-07-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-6:2013 [IDT]
ICS 35.110
Zastąpiona przez PN-EN 50173-6:2018-07 - wersja angielska