PN-EN 13922:2020-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13922+A1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi

Zakres

W niniejszym dokumencie określono następujące kwestie w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących systemu zapobiegania przepełnieniu cystern:
- funkcje;
- główne elementy;
- charakterystyki;
- metody badań.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w systemach zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi o temperaturze zapłonu nie przekraczającej 100 °C, z wyjątkiem gazu płynnego (LPG).
UWAGA Wykrywanie oparów nie jest elementem niniejszej normy, ale może być włączone opcjonalnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13922:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi
Data publikacji 21-07-2020
Data wycofania 13-02-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13922:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13922:2011 - wersja angielska
ICS 43.080.10, 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 13922+A1:2023-02 - wersja angielska