PN-EN 13922+A1:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi

Zakres

W niniejszym dokumencie określono następujące kwestie w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących systemu zapobiegania przepełnieniu cystern:
— funkcje;
— główne komponenty;
— charakterystyki;
— metody badań.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w systemach zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi o temperaturze zapłonu nieprzekraczającej 100 °C, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG).
UWAGA Wykrywanie oparów nie stanowi elementu niniejszej normy, ale może być włączone opcjonalnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13922+A1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi
Data publikacji 13-02-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13922:2020+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13922:2020-07 - wersja angielska
ICS 43.080.10, 23.020.20, 13.300