PN-C-04602-04:1972 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości fenoli -- Oznaczanie fenoli lotnych powyżej 10 mg/dm3 metodą miareczkową bromometryczną

Zakres

Oznaczanie zawartości fenoli lotnych w wodzie lub ściekach polega na wydzieleniu ich przez
destylację z roztworu kwaśnego i następnie bromowaniu w środowisku kwaśnym określoną objętością roztworu bromianowo-bromkowego, którego nadmiar oznacza się jodometrycznie. Z ilości przereagowanego odczynnika do bromowania oblicza się zawartość fenoli w badanej próbce.
Metodę tę należy stosować do oznaczania zawartości fenoli powyżej 10 mg/dm3 w wodzie lub ściekach.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04602-04:1972 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości fenoli -- Oznaczanie fenoli lotnych powyżej 10 mg/dm3 metodą miareczkową bromometryczną
Data publikacji 24-06-1972
Data wycofania 13-12-2005
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Zastępuje PN-Z-04515:1958 - wersja polska
ICS 13.060.50