PN-C-04605-03:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości glinu -- Oznaczanie glinu metodą wersenianową

Zakres

Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości glinu większej 5,0 mg/l. Metoda polega na pośrednim oznaczeniu glinu. Wersenian jako środek kompleksotwórczy dodaje się do próbki badanej i odmiareczkowuje nadmiar wersenianu roztworem cynku wobec oranżu ksylenowego jako wskaźnika. Podano odczynniki i roztwory, przygotowanie próbek do badań, wykonanie badania, obliczanie wyniku, końcowy wynik oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04605-03:1992 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości glinu -- Oznaczanie glinu metodą wersenianową
Data publikacji 31-03-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04605-03:1976 - wersja polska
ICS 13.060.50