PN-C-04554-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania twardości -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu w ściekach metodą miareczkową z EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu w wodzie i ściekach

Zakres

Podano metodę oznaczania sumy wapnia i magnezu w ściekach oraz sposób obliczania zawartości magnezu w wodzie i ściekach, na podstawie różnicy w wynikach oznaczania sumarycznej zawartości wapnia i magnezu według niniejszej normy lub PN-ISO 6059:1999 i oznaczania zawartości wapnia według PN-ISO 6058:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04554-4:1999 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania twardości -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu w ściekach metodą miareczkową z EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu w wodzie i ściekach
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.30, 13.060.50