PN-C-04550-05:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości syntetycznych substancji powierzchniowo czynnych oraz ich biochemicznego utleniania -- Oznaczanie anionowych syntetycznych substancji powierzchniowo czynnych metodą miareczkową

Zakres

Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości substancji powierzchniowo czynnych od 0,8 do 1000 mg/l. Metoda polega na miareczkowaniu próbki badanej, w układzie dwu faz chloroform - woda, kationową substancją powierzchniowo czynną w obecności wskaźnika. Miareczkowanie kończy się gdy barwa warstwy chloroformowej zmienia się z niebieskiej na szaroniebieską. Podano wytyczne ogólne, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, wynik końcowy oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04550-05:1985 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości syntetycznych substancji powierzchniowo czynnych oraz ich biochemicznego utleniania -- Oznaczanie anionowych syntetycznych substancji powierzchniowo czynnych metodą miareczkową
Data publikacji 01-04-1985
Data wycofania 14-11-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
ICS 13.060.50