PN-EN 50173-4:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne

Zakres

Określono strukturalne okablowanie mieszkaniowe, instalowane do realizacji kilku grup zastosowań, wykorzystujące symetryczne i współosiowe okablowanie jako właściwe. Mieszkanie może stanowić pojedynczy budynek, większą grupę budynków lub tylko część budynku obejmującego więcej niż jedno mieszkanie. Zawarto dodatkowe wymagania specyficzne dla strukturalnego okablowania mieszkaniowego. Nie określono wymagań bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), które są przedmiotem innych norm i przepisów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-4:2008 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne
Data publikacji 09-10-2008
Data wycofania 13-07-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-4:2007 [IDT], ISO/IEC 15018:2004 [NEQ], ISO/IEC 15018:2004 [NEQ]
Zastępuje PN-EN 50173-4:2007 - wersja angielska
ICS 35.110, 33.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50173-4:2008/A1:2011E, PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10P, PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07E