PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne

Zakres

W niniejszej normie określono okablowanie strukturalne dla zabudowań mieszkalnych. Zabudowanie mieszkalne może zawierać jeden lub więcej budynków lub być wewnątrz budynku który zawiera więcej niż jedno mieszkanie.
Obejmuje okablowanie symetryczne, okablowanie światłowodowe, oraz okablowanie koncentryczne.
W niniejszej normie określono okablowanie strukturalne dla dwóch grup zastosowań:
— Technologii Informatycznych i komunikacyjnych (ICT);
— Technologii rozgłoszeniowych i komunikacyjnych (BCT).
W niniejszej normie określono bezpośrednio lub poprzez odwołania do EN 50173-1:
— strukturę i minimalną konfigurację okablowania strukturalnego dla zabudowań mieszkalnych;
— interfejsy dla gniazd telekomunikacyjnych (TO) oraz gniazd technologii rozgłoszeniowych (BO);
— wymagania dotyczące charakterystyk łączy i kanałów okablowania;
— wymagania dotyczące implementacji oraz opcje;
— wymagania dotyczące charakterystyk dla komponentów okablowania;
— wymagania dotyczące zgodności i procedury weryfikacji.
W niniejszej normie wzięto pod uwagę wymagania określone w normach aplikacyjnych wymienionych w EN 50173-1.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są poza zakresem niniejszej normy i są przedstawione w innych normach i przepisach. Jednakże informacje podane w niniejszej normie mogą być pomocne w spełnieniu wymagań podanych w innych normach i przepisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne
Data publikacji 13-07-2018
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50173-4:2008 - wersja polska, PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50173-4:2008/AC:2014-10 - wersja polska
ICS 35.110, 33.040.50