PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne

Zakres

Wprowadzono wiele zmian, które mają na celu doprowadzanie treści normy do zgodności ze zmianami wynikającymi z EN 50173-1:2007/A1:200X. Wprowadzono również zmiany w wymaganiach technicznych dla okablowania BCT w Rozdziałach 6 i 7. Dla wygody osób czytających niniejszy dokument, zmodyfikowane tablice zostały utworzone w całości na nowo, z zaznaczonymi na szaro nowymi komórkami. Tam gdzie modyfikacja w tekście dotyczy pojedynczego wyrażenia lub kilku wyrazów, jest to zaznaczone przez podkreślenie

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 13-07-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-4:2007/A1:2010 [IDT]
ICS 35.110, 33.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 50173-4:2018-07 - wersja angielska