PN-M-51510:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Linki strażackie

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania, metody badań, cechowanie, warunki transportu i przechowywania linek strażackich do celów pomocniczych i linek strażackich ratowniczych oraz instrukcję użytkownika linki strażackiej ratowniczej. Niniejszą normę stosuje się do linek strażackich do celów pomocniczych i do linek strażackich ratowniczych, wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-M-51510:2015-04/Ap1:2016-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51510:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Linki strażackie
Data publikacji 27-04-2015
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51510:1986 - wersja polska
ICS 13.220.10
Elementy dodatkowe PN-M-51510:2015-04/Ap1:2016-04P