PN-EN 54-23:2010 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości sygnalizatorów optycznych instalowanych na stałe, w celu przekazania użytkownikom budynku optycznego sygnału ostrzeżenia o pożarze z automatycznego systemu wykrywania pożaru (patrz pozycja C na Rysunku 1 EN 54-1:1996). Norma dotyczy jedynie tych urządzeń, które czerpią energię potrzebną do działania za pośrednictwem połączeń elektrycznych z zewnętrznych źródeł takich jak system sygnalizacji pożarowej.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano procedurę oceny zgodności i znakowanie sygnalizatorów optycznych.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy zarówno sygnalizatorów optycznych, których działanie oparte jest na oprogramowaniu, a także tych, których działanie nie jest oparte na oprogramowaniu.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko dla sygnalizatorów optycznych pulsujących lub błyskających, na przykład sygnalizatorów wykorzystujących lampy ksenonowe lub sygnalizatorów z lampami sygnalizacyjnymi obracającymi się. Urządzenia zapewniające ciągły sygnał świetlny nie są uwzględnione w tej Normie Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje sygnalizatorów optycznych, na przykład tych stosowanych w ostrzegaczach pożarowych lub centrali sygnalizacji pożarowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-23:2010 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne
Data publikacji 19-02-2015
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-23:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.20