PN-M-51270:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Działka

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz sposób przeprowadzania badań działek wodno-pianowych, wodnych i pianowych służących do wytwarzania i podawania strumieni zwartych wody i strumieni rozproszonych wody oraz strumieni piany ciężkiej, wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51270:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Działka
Data publikacji 28-04-2015
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51270:1991 - wersja polska
ICS 13.220.10