PN-M-51270:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51270:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Działka wodno-pianowe

Zakres

Omówiono działka wodno-pianowe przeznaczone do wytwarzania i podawania strumieni wodnych zwartych i rozproszonych oraz strumienia piany ciężkiej, stosowane w pożarnictwie. Rozróżnia się dwie wielkości działek wodno-pianowych: o natężeniu przepływu środka gaśniczego 1600 dm3/min i 2400 dm3/min. Ustalono wymagania i badania techniczne dotyczące przedmiotu normy. Podano 6 definicji. Zamieszczono rysunek z wyszczególnieniem części składowych

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-51270:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Działka wodno-pianowe
Data publikacji 19-09-1991
Data wycofania 28-04-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51270:1974 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51270:2015-04 - wersja polska