PN-EN 1846-3:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametry

Zakres

W niniejszej części normy europejskiej podano minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i parametrów niektórych dodatkowych urządzeń specjalnych, zamontowanych na stałe w samochodach pożarniczych obsługiwanych przez przeszkolone osoby, określonych w EN 1846-1 i wyszczególnionych w EN 1846-2. Wyposażenie zamontowane na stałe, których dotyczy niniejsza część normy europejskiej, podano poniżej: układ wodny; układ dodatkowy; działko; mechanizmy podnoszące. W niniejszej Normie Europejskiej przyjęto, że normalny zakres temperatur wynosi od -15oC do +35oC. 1.2. Niniejsza część Normy Europejskiej nie ma zastosowania do: samochodów do przewozu personelu; samochodów o ciężarze całkowitym poniżej 3 t; statków; samolotów; pociągów; ambulansów; samochodów lotniskowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 1.3. Niniejsza część Normy Europejskiej dotyczy wymagań technicznych, mających na celu minimalizację zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą wystąpić podczas uruchamiania, obsługi i rutynowych kontroli samochodów pożarniczych, przeprowadzanych zgodnie ze specyfikacją określona przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dotyczy także wymaganych parametrów. Nie dotyczy zagrożeń spowodowanych: hałasem (ponieważ wyposażenia zamontowanego na stałe nie można obsługiwać poza pojazdem); promieniowaniem (niskie częstotliwości, częstotliwości radiowe, promieniowanie, mikrofale); błędami w oprogramowaniu; użytkowaniem w atmosferze zagrożonej wybuchem; konstrukcją, transportem, konserwacją i ponownym uruchomieniem; naporem wiatru w czasie użytkowania i postoju; problemami z elektrycznością statyczną; zdalnym sterowaniem; kompatybilnością elektromagnetyczną; hydraulicznym olejowym i pneumatycznym układem napędowym. 1.4. Niniejsza norma nie dotyczy wyposażenia wyprodukowanego przed datą jej publikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1846-3:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametry
Data publikacji 18-12-2013
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1846-3:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1846-3+A1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1846-3+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.10