PN-EN 1777:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej -- Wymagania bezpieczeństwa i badania

Zakres

Zidentyfikowano istotne zagrożenia przy stosowaniu przez straż pożarną podnośników hydraulicznych wszystkich wielkości, co daje podstawę do dostarczania ich w kompletnej formie, badania i przygotowania do użycia, podano również metody eliminacji lub redukcji tych zagrożeń i wytyczne bezpiecznej pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1777:2011 - wersja polska
Tytuł Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej -- Wymagania bezpieczeństwa i badania
Data publikacji 13-07-2011
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1777:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1777:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 1777:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10