PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry użytkowe

Zakres

Norma Europejska określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i (minimalne) ogólne wymagania dotyczące cech użytkowych specjalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych wyszczególnionych w EN 1846-1. Niniejsza zmiana dodaje wymagania dotyczące uwzględnienia temperatury układu wydechowego, wykonanego zgodnie z Euro6

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1846-2+A1:2013-07/Ap1:2016-12E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry użytkowe
Data publikacji 01-07-2013
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1846-2:2009+A1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1846-2:2012 - wersja polska
ICS 13.220.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1846-2+A1:2013-07/Ap1:2016-12E