PN-EN 1789+A2:2015-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1789:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami. Zamieszczono wymagania dotyczące przedziału dla pacjenta.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dla homologacji i rejestracji pojazdu oraz dla szkolenia personelu, które jest w zakresie obowiązków władzy/władz kraju, w którym ambulans ma zostać zarejestrowany.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do ambulansów drogowych, w których istnieje możliwość transportu na noszach co najmniej jednej osoby.
Wymagania określono dla kategorii ambulansów drogowych wyznaczonych na podstawie wzrastającego poziomu leczenia, które może być wykonane. Są to: ambulans do transportu pacjentów (typy A1, A2), ambulans ratunkowy (typ B) i ruchoma jednostka intensywnej opieki (typ C).
W niniejszej Normie Europejskiej podano ogólne wymagania dotyczące wyrobów medycznych przewożonych w ambulansach drogowych i używanych w tych ambulansach oraz poza szpitalami i klinikami w sytuacjach, gdy warunki otoczenia mogą różnić się od normalnych warunków wewnątrz tych pomieszczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1789+A2:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe
Data publikacji 12-01-2015
Data wycofania 25-02-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN 1789:2007+A2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1789+A1:2011 - wersja polska
ICS 43.160, 11.160
Zastąpiona przez PN-EN 1789:2021-02 - wersja angielska