PN-HD 60364-7-717:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące zespołów ruchomych lub przewoźnych. Wymagania te uzupełniają, modyfikują lub zastępują wymagania ogólne normy wieloczęściowej 60364

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-717:2010/AC:2014-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-717:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne
Data publikacji 07-04-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-717:2010 [IDT], IEC 60364-7-717:2009 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-717:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50, 29.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-717:2010/AC:2014-10E