PN-HD 60364-7-717:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-717:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące zespołów ruchomych lub przewoźnych. Wymagania te uzupełniają, modyfikują lub zastępują wymagania ogólne HD 364

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-717:2006 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 07-04-2010
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-717:2004 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-717:2004 - wersja polska
ICS 91.140.50, 29.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-717:2010 - wersja angielska