PN-EN 12952-3:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12952-3:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji i obliczania kotłów wodnorurowych zdefiniowanych w EN 12952-1.
Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zmniejszenie do minimum zagrożeń związanych z kotłami wodnorurowymi przez zastosowanie poprawnego konstruowania zgodnie z niniejszą częścią EN 12952.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12952-3:2012 - wersja polska
Tytuł Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych kotła
Data publikacji 13-02-2014
Data wycofania 21-04-2023
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12952-3:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12952-3:2004 - wersja polska, PN-EN 12952-3:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 27.040
Zastąpiona przez PN-EN 12952-3:2023-04 - wersja angielska