PN-EN 16602-70-29:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Oznaczanie gazów uwalnianych z materiałów i gromadzonych artykułów przeznaczonych do stosowania w przedziałach załogi załogowych pojazdów kosmicznych

Zakres

Wszystkie materiały niemetalowe uwalniają śladowe zanieczyszczenia do otoczenia, zakres w jakim to następuje zależy od rodzaju danego materiału. W zamkniętym środowisku załogowych statków kosmicznych, zanieczyszczenia w atmosferze są potencjalnie niebezpieczne ze względu na toksyczność i jej skutki dla bezpieczeństwa załogi.
W niniejszej normie określono procedurę badania do oznaczania uwalniania śladowych ilości zanieczyszczeń przez materiały niemetalowe w zbiorze ściśle kontrolowanych warunków. Procedura badania obejmuje zarówno poszczególne materiały jak i gromadzone artykuły.
W niniejszej normie termin dostawca, oznacza organ badający, który jest odpowiedzialny za określanie i realizację badania uwalniania gazów.
W niniejszej normie opisano badanie, którego celem jest dostarczenie danych pomocnych w ocenie odpowiedniości gromadzonych artykułów i materiałów do użycia w przedziale załogi pojazdu kosmicznego. Otrzymane dane dotyczą rodzaju i ilości wydzielających się organicznych i nieorganicznych lotnych zanieczyszczeń, kiedy poddawane są środowisku przedziału załogi.
Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16602-70-29:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Oznaczanie gazów uwalnianych z materiałów i gromadzonych artykułów przeznaczonych do stosowania w przedziałach załogi załogowych pojazdów kosmicznych
Data publikacji 26-01-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-29:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14100:2002 - wersja angielska
ICS 49.140