PN-EN 12952-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12952-2:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące następujących produktów, stosowanych na części ciśnieniowe kotłów wodnorurowych i części łączonych z nimi przez spawanie: blach, rur walcowanych na gorąco bez szwu, rur spawanych elektrycznie, rur spawanych łukiem krytym, plazmowo i metodą TIG, odkuwek, odlewów, prętów walcowanych, materiałów dodatkowych do spawania, elementów złącznych i rur kompozytowych bez szwu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12952-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie
Data publikacji 23-11-2011
Data wycofania 11-05-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12952-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12952-2:2004 - wersja polska
ICS 27.040
Zastąpiona przez PN-EN 12952-2:2022-05 - wersja angielska