PN-EN 12952-7:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów

Zakres

W niniejszej części Normy Europejskiej określono zasadnicze wymagania dotyczące wyposażenia i urządzeń zabezpieczających urządzenia kotłowego wodnorurowego zdefiniowanego w EN 12952-1, dla zapewnienia bezpiecznej pracy kotła w dopuszczalnych granicach (ciśnienie, temperatura itp.).
UWAGA 1 Dodatkowe wymagania, zwłaszcza potrzebne dla kotłów bez ręcznej obsługi, określono w Rozdziale 7.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące wyposażenia dla kotłów odzyskowych w przemyśle chemicznym
podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12952-7:2013-03 - wersja polska
Tytuł Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów
Data publikacji 12-07-2016
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 12952-7:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12952-7:2005 - wersja polska
ICS 27.040