PN-EN 10225-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Blachy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla stali konstrukcyjnych spawalnych w postaci blach stosowanych do wytwarzania nieruchomych konstrukcji przybrzeżno-morskich.
Ograniczenia grubości podane w niniejszej normie są następujące:
-- S355NLO do 200 mm włącznie;
-- S355MLO, S420MLO, S460MLO, S500MLO do 120 mm włącznie;
-- S420QLO, S460QLO, S500QLO, S550QLO, S620QLO, S690QLO do 150 mm włącznie.
Większe grubości mogą być uzgodnione, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do stali na konstrukcje przybrzeżno-morskie, przeznaczone do działania w obszarze przybrzeżno-morskim, włączając w to blachy na kształtowniki zamknięte przeznaczone na konstrukcje (patrz EN 10225-4). Nie ma zastosowania do blach dostarczanych do wytwarzania rurociągów podmorskich, wież platform, wyposażenia technologicznego, orurowania technologicznego i innych urządzeń. Ma zastosowanie przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, lecz może być też stosowana w innych obszarach, pod warunkiem należytego uwzględnienia miejscowych warunków, np. przewidywanej temperatury.
UWAGA Niniejszy dokument zawiera informacyjny Załącznik F dotyczący wstępnej kwalifikacji stali na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie w obszarach arktycznych.
Minimalne wartości granicy plastyczności do 690 MPa podano wraz z własnościami udarnościowymi w temperaturach do –40 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma wraz z normami PN-EN 10225-2, PN-EN 10225-3 oraz PN-EN 10225-4 zastępuje PN-EN 10225:2011.
Numer PN-EN 10225-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Blachy
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10225-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10225:2011 - wersja polska
ICS 77.140.10